Chat with us, powered by LiveChat

Tu znajdziesz wskazówki i materiały na każdy dzień, które pomogą Ci w wypracowaniu nawyku spędzania czasu z Jezusem. Nie ma nic cenniejszego niż przebywanie z Nim.

Instrukcja

1. Zaplanuj czas i znajdź wygodne miejsce.

2. Użyj odpowiedniej muzyki, która pozwoli ci utrzymać skupienie na Bogu.

3. Rozpocznij krótką modlitwą wprowadzającą.
Niech to będzie krótka modlitwa bez próśb. Rodzaj przywitania i zaproszenia Ducha Świętego.

4. Przeczytaj werset z Biblii, który skupia się na osobie Boga.

5. Rozpocznij półgodzinne nasiąkanie (może być dłużej):
Przez cały czas zachowaj ciszę. W pierwszej części skup się na wyrażeniu bez słów miłości do Boga. Potraktuj Go jako bliskiego, kochającego Tatusia, a nie odległego i niedostępnego Pana. Niech to będzie rodzaj „wtulenia” i romantycznego przebywania.

W drugiej części skup się na przyjmowaniu miłości od Boga. Pozwól Mu się dotykać, szczególnie sfery emocjonalnej. Przyjmuj, przyjmuj, przyjmuj.

W trzeciej części pozwól mu mówić do ciebie i staraj się słuchać. Bóg będzie ci pokazywać rzeczy, które niekoniecznie dotyczą twoich spraw. Jest tak dlatego, że chce cię skierować na innych i w ten sposób być dla nich odpowiedzią. A swoje problemy po prostu oddaj Jemu – On będzie działał.

6. Na zakończenie podziękuj Bogu za ten czas.

ważne wskazówki

 • Rozproszenie uwagi.
  Nagle mogą zacząć ci się przypominać wszystkie rzeczy, które musisz zrobić i o których zapomniałeś. To może być bardzo frustrujące! Dzieje się tak, gdyż nasza dusza (myśli, emocje, wola) nie przywykła do oddania kontroli. Czasami jak Dawid rozkaż „Błogosław duszo moja Pana!” i „uspokój przed nim duszę swoją” (Ps 131:2). A czasami zapisz myśli oddając to Panu, a potem wróć do nasiąkania.
 • Nie rób żadnych scenariuszy.
  Niech to On będzie gospodarzem. Wycisz się i słuchaj. Czasami coś sobie zapisz.
 • Co, jeśli nic się nie dzieje?
  Często będziesz mieć wrażenie, że się nic nie wydarzyło. Ale to nigdy nie jest stracony czas. To sfera duchowa, a napełnianie nie musi być emocjonalne, żeby było realne. Zaufajnie i wiara, że On napełnia są wystarczające.
 • Co, jeśli zasnę?
  To może się zdarzyć, ale nic złego się nie dzieje. Oznacza to, że twój organizm potrzebuje odpoczynku. Bóg nawet we śnie udziela swym dzieciom. Zachęcamy, aby zanurzanie w Duchu poprzedzało twój sen, wtedy pół godziny zamienisz w całą noc nasiąkania. Pomyśl, jakie to piękne, gdy małżonkowie zasypiają wtuleni w siebie nawzajem. Oczywiście staraj się dać Mu swoją najlepszą uwagę.
 • Mam posuchę.
  Możesz przeżywać oddalenie od Boga i nie mieć ochoty na muzykę, werset i modlitwę. Nie przejmuj się tym. Znajdź wygodne miejsce i powiedz: Boże, pomóż. I po prostu pobądź w ciszy, niekoniecznie pół godziny.

W kolejnych dniach marca samodzielnie znajdź fragmenty, pomódl się własnymi słowami i bądź z bogiem 30 minut. Nie przestawaj nasiąkać. On na ciebie czeka.

sobota 4.03.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
J 15:13-15
Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

3. Bądź z Bogiem (minimum 30 minut). Możesz włączyć ulubiony podkład muzyczny.

piątek 3.03.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ez 36:26
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.

3. Bądź z Bogiem (minimum 30 minut). Możesz włączyć podkład muzyczny.

czwartek 2.03.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Obj 22:17
A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

3. Bądź z Bogiem (minimum 30 minut). Możesz włączyć podkład muzyczny.

środa 1.03.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Jer 24:7
I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem.

3. Bądź z Bogiem (minimum 30 minut). Możesz włączyć podkład muzyczny.

©2023 Wrocław dla Jezusa