Chat with us, powered by LiveChat

luty

wtorek 28.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ez 36:26
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

poniedziałek 27.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Jk 4:8
Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

Niedziela 26.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
1 J 4:16
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

sobota 25.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Mt 6:24-34
Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo  co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

piątek 24.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Łk 10:18-20
Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

czwartek 23.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Rz 8:18-23
Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

środa 22.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
J 15:16
Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

wtorek 21.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ef 1:3-5
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

poniedziałek 20.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Rz 8:15-17
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

niedziela 19.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
J 1:12-13
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećm Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

sobota 18.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ps 8:5-7
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

piątek 17.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Jk 1:17-18
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

czwatek 16.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Rz 8:31-39
Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

środa 15.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ps 139:14
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

wtorek 14.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ps 139:1
Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

poniedziałek 13.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ps 51:3-11
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy I objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś! Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

niedziela 12.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Ps 51:12-14
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Przywróć mi radość z wybawienia twego I wesprzyj mnie duchem ochoczym!

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

soboTa 11.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Gal 6:7-10
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

piątek 10.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Mt 7:1-2
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

czwartek 9.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Hebr 12:15
Baczcie (uważajcie), żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

Środa 8.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Rz 8:1
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Rz 8:31
Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

wtorek 7.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Mk 11:25-26
A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

poniedziałek 6.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.
Mt 18:21-22
Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

sobota 4.02.2023

1. Pomódl się.
Przeczytaj fragment i pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś.

2. Przeczytaj.

List miłosny od Boga Ojca

Moje dziecko, możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139:1)
Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Ps 139:2)
Znam wszystkie Twoje drogi (Ps 139:3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10:29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1:27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17:28)
Bo jesteś moim potomstwem (Dz 17:28)
Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1:4-5)
Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Ef 1:11-12)
Nie byłeś pomyłką (Ps 139:15)
Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Ps 139:16)
Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dz 17:26)
Jesteś cudownie stworzony (Ps 139:14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps 139:13)
I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Ps 71:6)
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (J 8:41-44)
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 J 4:16)
I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 J 3:1)
Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 J 3:1)
Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7:11)
Bo jestem Ojcem doskonałym (Mt 5:48)
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jk 1:17)
Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6:31-33)
Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jr 29:11)
Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr 31:3)
Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Ps 139:17-18)
I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (So 3:17)
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jr 32:40)
Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19:5)
Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jr 32:41)
I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jr 33:3)
Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Pwt 4:29)
Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37:4)
Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Flp 2:13)
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Ef 3:20)
To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tes 2:16-17)
Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Kor 1:3-4)
Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34:18)
Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Iz 40:11)
Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Obj 21:3-4)
I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Obj 21:3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (J 17:23)
Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (J 17:26)
On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1:3)
Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rz 8:31)
By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Kor 5:18-19)
Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Kor 5:18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 J 4:10)
Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rz 8:31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 J 2:23)
I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8:38-39)
Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łk 15:7)
Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Ef 3:14-15)
Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (J 1:12-13)
Czekam na Ciebie (Łk 15:11-32)
Kocham Cię, Twój Ojciec.
Bóg Wszechmogący

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

piątek 3.02.2023

1. Przeczytaj wersety.
Rz 5:8
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

2. Pomódl się.
Pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś w wersecie.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

czwartek 2.02.2023

1. Przeczytaj wersety.
J 17:24
Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

2. Pomódl się.
Pomódl się własnymi słowami w odpowiedzi na to, co przeczytałeś w wersecie.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

środa 1.02.2023

1. Pomódl się.
Pełny mocy Panie, jesteś w potężnej jedności z Ojcem. Również mnie zaprosiłeś i włączyłeś w tę społeczność. Dziękuję Ci z całych sił. Z tej pozycji mogę nie tylko doświadczyć przemiany, ale również dokonać wielkich rzeczy wokół. A wszelka moja potrzeba jest zaspokojona. Wywyższam Cię w Duchu. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
J 14:11-14
Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

©2023 Wrocław dla Jezusa