Chat with us, powered by LiveChat

WTOREK 31.01.2023

1. Pomódl się.
Panie Jezu, wiem, że w Tobie mogę być tam, gdzie Ty jesteś. Mogę spoglądać na moje życie z pozycji Twojego tronu i mieć na nie perspektywę Boga. Dlatego już się nie boję. Oglądam Twoją chwałę i jestem pełen zachwytu. Oddaję Ci ten czas. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
J 17:24
Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

poniedziałek 30.01.2023

1. Pomódl się.
Boże, Twoja miłość jest ponad wszystko. Ty zdecydowałeś się uczynić mnie swoimi dzieckiem. I nie tylko mnie tak nazwałeś, ale sprawiłeś, że moje życie jest życiem dziecka Bożego. Oddaję Ci dzisiaj cały dzień, prowadź mnie i błogosław. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
1 J 3:1-3
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

3. Włącz ulubiony podkład muzyczny i bądź z Bogiem (minimum 30 minut).

niedziela 29.01.2023

1. Pomódl się.
Kochający Ojcze. Pragnę doświadczyć Twojej miłości. Pragnę czuć, kiedy dotykasz mojego serca i jesteś ze mną. Panie, nie tylko chcę wiedzieć, że mnie kochasz, chcę to czuć. Dotknij mnie, przeniknij mnie. Uzdrów mnie. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
J 16:26-27
Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was; albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

Sobota 28.01.2023

1. Pomódl się.
Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że mój stary człowiek został pogrzebany wraz z Tobą i wzbudzony z martwych. Pragnę, by ta prawda wypełniała mój umysł, emocje, ducha i ciało. Przyjdź Duchu Święty i wybuduj to we mnie. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
Ef 4:22-24
Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

piątek 27.01.2023

1. Pomódl się.
Panie Jezu, pojednałeś mnie z Ojcem. Sprawiłeś, że stare minęło i wszystko stało się nowe. Uczyniłeś mnie nowym, Bożym stworzeniem. Dzięki Tobie jestem sprawiedliwością Bożą. Pozwól mi przesiąknąć tą prawdą głęboko. Nie przyjmuję już nigdy więcej oskarżenia i potępienia wroga. Ty jesteś moim Panem, moją drogą, moim życiem. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
2 Kor 5:17
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

czwartek 26.01.2023

1. Pomódl się.
Kochany Jezu, całe serce moje lgnie do Ciebie. Twoja obecność to najcenniejsza rzecz, jaką otrzymałem. Cała Trójca zamieszkuje we mnie i jest ze mną. Życie z Tobą jest całkiem inne niż kiedykolwiek. Kocham Ciebie, Boże. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
J 14:23
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

środa 25.01.2023

1. Pomódl się.
Drogi Boże, Ty postanowiłeś posadzić nas w Chrystusie na tronie w wyżynach niebieskich. Dałeś nam władzę i autorytet, abyśmy ustanowili Twoje panowanie na ziemi. Dzisiaj potrzebuję zrozumieć, że należę do wymiarów Chrystusowych i nikt nie może mi tego odebrać. Nasiąkam Tobą i tym, co w Tobie mam. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
Ef 2:4-6
Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

Wtorek 24.01.2023

1. Pomódl się.
Kochający Ojcze, umieściłeś mnie w Chrystusie, gdy On oddawał swoje życie za nas. Ja również umarłem w Nim dla grzechu. Dzisiaj mogę się cieszyć wolnością dziecka Bożego. Jedynym sposobem, w jaki mogę Ci wyrazić wdzięczność, to oddanie się Tobie, by Ci służyć. Jesteś dobrym Bogiem. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
Rz 6:6-7
Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

poniedziałek 23.01.2023

1. Pomódl się.
Kochany Ojcze! Jak mam odpowiedzieć na Twoją miłość? Ukochałeś mnie miłością niewyobrażalną, posłałeś swojego Syna, który oddał za mnie swoje życie. On zapłacił całą cenę i dzisiaj, nie zasługując na to, stałem się sprawiedliwym dzieckiem Bożym. Dziękuję. Kocham Cię. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
1J 4:9-10
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

niedziela 22.01.2023

1. Pomódl się.
Drogi Ojcze. Obdarowałeś mnie swoją chwałą. Dzisiaj wiem, że jestem jedno z Tobą, z Twoim Synem i Duchem Świętym. Daj mi to rozumieć, przeniknij mnie tą prawdą i naucz mnie żyć jako Twoje świadectwo. Daj mi świadomość, że cała Trójca mieszka we mnie. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
J 17:22-23
A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

sobota 21.01.2023

1. Pomódl się.
Dzisiaj, Tatusiu, chcę Ci podziękować, że dajesz życie. Sprawiasz, że rzeka życia przepływa przez moje wnętrze. Twoje Słowo leczy każdą chorobę i sprawia, że wypełnia mnie radość. Dziękuję, kocham i cieszę się Twoją obecnością. Bądź wszystkim we wszystkim – przenikaj. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
Przyp 4:20-22
Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

piątek 20.01.2023

1. Pomódl się.
Ojcze mój! Przyjmuję dzisiaj każde Twoje słowo i pragnę je zachować głęboko w sercu. Będę nadstawiał ucha i poszukiwał Twojej mądrości. Dzisiaj szczególnie będę panował nad wszelkimi emocjami. To ja będę panem moich emocji, a nie emocje będą panowały nade mną. Przywołam roztropność i wyciszę moją duszę. Pragnę odczuwać uzdrawiającą bojaźń Bożą. Jesteś wszystkim, co najlepsze w moim życiu. Uwielbiam Cię. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
Przyp 2:1-6
Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

czwartek 19.01.2023

1. Pomódl się.
Panie Boże. Dzisiaj przenika mnie szczególny głód, głód Słowa Bożego. Moja dusza pragnie pokarmu. Nasyć mnie Panie. Wypełnij moje życie Twoim Słowem. Dokąd Panie pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. Uwielbiam Cię. Amen.

2. Przeczytaj wersety.
J 6:63
Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.
J 6:68
Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.
Am 8:11
Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

Środa 18.01.2023

1. Pomódl się.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za słowo, które posyłasz do mojego życia. Ono jest zawsze skuteczne i zawsze prawdziwe. Jesteś Bogiem wiernym swojemu słowu. Dziękuję Ci, że mogę oprzeć się na nim. I kiedy je posyłasz, mogę być pewny, że wypełnisz wszystko. Mów do mnie. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Iz 55:10-11
Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

wtorek 17.01.2023

Jeśli modlisz się językami, to pamiętaj, że jest to modlitwa Ducha Świętego w nas. Zatem taka modlitwa nie zagłusza Boga, za to może pomóc, by usłyszeć i zobaczyć w duchu.
Ważne jest to, żebyś upewnił się, że nie modlisz się tzw. „niewierzącymi językami”. To taki rodzaj modlitwy, który kiedyś wprawdzie był wyrazem manifestacji Ducha, ale przez brak pielęgnacji relacji z Nim, stał się jedynie powtarzaną frazą, która często nie ma już nic wspólnego z obecnością Ducha. Taka modlitwa zagłusza. Wtedy możesz poprosić Ducha Świętego, aby woda życia na nowo wytrysnęła z twego wnętrza. A On to zrobi.

1. Pomódl się.
Duchu Święty, każdego dnia potrzebuję świeżej wody życia. Pragnę odczuwać i doświadczać Twoich przejawów. Wiem, że zawsze pukasz do drzwi mojego serca. Otwieram je dzisiaj. Wejdź, rozgość się i bądź. Kocham Cię. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Obj 3:20
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

poniedziałek 16.01.2023

1. Pomódl się.
Mój drogi Ojcze.
Szukam Ciebie całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich moich sił. Potrzebuję Cię doświadczać, przeżywać, słyszeć. Odpowiedz dzisiaj na moją modlitwę, pozwól słyszeć Cię wyraźnie. Duchu Święty, działaj. Otwórz oczy mojego serca i uszy mojego ducha. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Psalm 34:2-5
Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię Jego! Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

niedziela 15.01.2023

1. Pomódl się.
Drogi Boże!
Potrzebuję Cię usłyszeć. Jestem gotowy na wszystko, co masz dla mnie. Pragnę pójść za tym, czego pragniesz. Jestem Twoim narzędziem. Używaj mnie. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Iz 6:7-8
I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

sobota 14.01.2023

1. Pomódl się.
Panie, Ty wiesz o wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Ojcze, oddaję to wszystko w Twoje ręce. Proszę, zdejmij ze mnie całe zabieganie i stres. Wyciszam się i staję teraz przed Tobą. Zapraszam Cię, Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie. Chcę spędzić ten czas, po prostu Cię kochając. Obecnie w moim życiu wiele się dzieje, ale Ty jesteś dużo ważniejszy. Nakazuję mojemu umysłowi, by się wyciszył. Decyduję się przyjmować to, co dla mnie masz i uznać, że Ty jesteś Bogiem. Oddaję Ci całe moje brzemię, które wydaje się takie ciężkie. I proszę, byś przyniósł mojej duszy głębokie odpocznienie.

2. Przeczytaj werset.
Mt 11:28-30
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

piątek 13.01.2023

1. Pomódl się.
Duchu Święty, witam Cię. Przychodzę dzisiaj do Ciebie. Dziękuję Ci Panie, że znasz mój ból. Boże, postanawiam Cię dzisiaj wielbić, zanim nastąpi mój przełom. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry, nawet kiedy moja sytuacja nie jest dobra. Chcę doświadczać Twojego pocieszenia i Twojej dobroci. Panie, pragnę głębokiej, intymnej relacji z Tobą. Chcę Cię poznać w czasie, gdy przechodzę przez dolinę.

2. Przeczytaj werset.
Psalm 62:2-3, 6-9
Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.
Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją! Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja; skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

czwartek 12.01.2023

1. Pomódl się.
Ojcze, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną przez cały czas. Widzisz wszystkie intensywne chwile i te ciche też. Widzisz wszystkie moje myśli i działania. Dziękuję Ci, że w tym wszystkim mnie kochasz. Chcę się z Tobą połączyć. Duchu Święty, niech zstąpi na mnie teraz Twój pokój i okryje mnie całego. Przemawiam do mojego umysłu, by się wyciszył. Panie, wchodzę pod cień Twoich skrzydeł. Ty jesteś moją pomocą i moją siłą. Przychodzę, by odpocząć dzisiaj w Twojej obecności. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Psalm 63:7-9
Wspominam cię na łożu moim, rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. Dusza moja przylgnęła do ciebie, prawica twoja podtrzymuje mnie.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

środa 11.01.2023

1. Pomódl się.
Kochany Ojcze! Dziękuje Ci, że jesteś dobrym i miłującym Bogiem, który uczynił mnie swoim dzieckiem. Mogę dzisiaj prosić Cię o wszystko, a Ty mnie wysłuchujesz. Proszę, udziel mi dzisiaj z Twojego największego Daru. Wypełnij mnie Duchem Świętym. Wszystko, co robię, niech wypływa z Jego inspiracji. Dziękuję Ci, że zawsze mnie wysłuchujesz. Przyjdź Duchu Święty. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Ewangelia Łukasza 11:11-13
Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

wtorek 10.01.2023

1. Pomódl się.
Dobry Boże, najlepszy Pasterzu. Ty jesteś moim Panem i troskliwym Ojcem. Poprowadź mnie dzisiaj nad wody spokojne i nakarm mnie darami z Twojego Stołu Łaski. Dobrze jest być z Tobą. Wiem, że mnie kochasz – uwielbiam Cię całym sercem. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Psalm 23:1-6
Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

poniedziałek 9.01.2023

1. Pomódl się.
Drogi Boże, kochający Ojcze, Tatusiu. Przychodzę do Ciebie w imieniu Twojego Syna Jezusa i pragnę zanurzyć się w Duchu Świętym. Pomóż mi się tego nauczyć i żyć tym. Na chwałę Boga i Syna i Ducha Świetego. Amen.

2. Przeczytaj werset.
Psalm 42:8-9
Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich: Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego.

3. Włącz muzykę i bądź z Bogiem.

©2023 Wrocław dla Jezusa