Chat with us, powered by LiveChat

wrocław dla jezusa

W co wierzymy?

Bóg

Jest żywy i realny. Wszechmocny, wszystko wiedzący i wszechwładny. Wierzymy, że jest obecny w Trzech Osobach: Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie, który jest Bożym Synem, oraz Duchu Świętym. Stworzył świat i ludzi, których pokochał niezwykłą i niczym nieograniczoną miłością. Kocha każdego człowieka, bez wyjątku.

biblia

Pismo Święte jest Bożym Słowem, napisanym przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest aktualne i prawdziwe dla każdego i w każdym czasie. Może zmieniać życie – jeśli uwierzysz i zastosujesz to, co jest w nim napisane.

zbawienie

Bóg stworzył człowieka doskonałym, podobnym do Niego, ale ten wybrał bunt i grzech. To oddzieliło go od Boga... na całą wieczność. Ale Bóg tęsknił. Jezus, Jego Syn, urodził się jako człowiek, żył na ziemi jako człowiek i w praktyce pokazał ludziom, jak żyć. I że takie życie jest w ogóle możliwe. Potem umarł na krzyżu za grzechy każdego z nas – również za twoje. Co to znaczy? Że możesz znów być z Bogiem, wiecznie. Wystarczy uwierzyć w ofiarę Jezusa. Wystarczy przyjąć z wdzięcznością ten wyjątkowy prezent. Za darmo.

zmartwychwstanie

Po śmierci Jezus zmartwychwstał w swoim ludzkim ciele i ci, którzy w Niego wierzą, również tego doświadczą. Na pamiątkę tego, co dla nas zrobił, uczestniczymy w Wieczerzy: podczas spotkań w domach, tzw. grup domowych, jemy chleb i pijemy wino, dbając przy tym o to, by wcześniej rozwiązać wszelkie spory i nieporozumienia między sobą.

chrzest

Zanurzenie w wodzie jest deklaracją wiary w to, co zrobił Jezus. Ma sens tylko wtedy, gdy ta decyzja podejmowana jest świadomie. Ale chrzest wodny to nie wszystko. Wtedy podróż dopiero się rozpoczyna. Chrzest Duchem Świętym i wszystkie Jego wyjątkowe dary to kolejny prezent od Boga, który czeka na każdego, kto uwierzy.

kościół

Wierzący w Jezusa chcą się dzielić tym, jak ich zwykłe życie nabrało niezwykłego koloru. Miłość i akceptacja, siła do pokonywania przeciwności, wyjątkowe relacje. Ci ludzie to właśnie Kościół. WDJ jest wspólnotą lokalną, której marzeniem jest, by Wrocław poznał Jezusa takiego, jakim jest naprawdę. I by Jego standardy były obecne w każdym obszarze życia miasta.

nowe życie

Wiara w Jezusa odmienia. WSZYSTKO. Daje radość, pokój, siłę, wolność. Nazywamy to nowym narodzeniem. Jest ono realne i dostępne dla każdego. Wierzymy, że nigdy i dla nikogo nie jest za późno, a Bóg nieustannie czeka na każdego człowieka.
Na ciebie też.

 

 


Jeśli chcesz nas lepiej poznać, zapraszamy na spotkanie WDJ START, które organizujemy co jakiś czas. Możesz wtedy dowiedzieć się więcej o naszym kościele, lepiej poznać pastora i osoby odpowiedzialne za wspólnotę. Zgłoś się na [email protected].

agnieszka

agnieszka i adam piątkowscy

Pastorzy wspólnoty Wrocław dla Jezusa.

Pasjonaci życia z Jezusem. Wspólnie pobudzają ludzi do budowania Królestwa Bożego: w indywidualnym życiu, rodzinie, pracy, szkole, mieście. Niezmiennie inspirują do pogłębiania relacji z Bogiem, który jest odpowiedzią na każdą sytuację. Fascynują się tym, jak z Bożą pomocą ludzie pokonują swoje ograniczenia. Kochają poruszać się w Duchu Świętym. Ich nauczania otwierają oczy, zachęcają do myślenia i pokazują, jak zastosować Słowo w praktyczny sposób. Są mentorami dla wielu pastorów i kościołów w całej Polsce.

Liderzy

Różne życiorysy, ale jedna pasja: budowanie silnego kościoła lokalnego w oparciu o biblijne wartości i relacje – zarówno tę z Bogiem, jak i z innymi ludźmi.

Ewa i Maciek Burak

ewa i maciek burakOWIE

Agnieszka i Jarek Chrąchol

agnieszka i jarek chrącholOWIE

Erika Hiler

erika hiler

erika hiler

Gosia Jarosz

gosia jarosz

Karolina i Jacek Jędrzejec

karolina i jacek jĘDRZEJCOWIE

Ewa i Maciek Burak Copy

kasia i arek kowalscy

Dorota i Krzysiek Wojnar

Dorota i krzysiek wojnarOWIE

Dorota i krzysiek wojnar

©2023 Wrocław dla Jezusa