Chat with us, powered by LiveChat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa”, ul. Legnicka 65/pok. 6,
54-203 Wrocław, NIP 897 13 60 461, REGON 930779147, reprezentowana przez pastora Adama Piątkowskiego, zwana dalej: „Administratorem” lub „Kościołem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy [email protected].

2. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia procesu związanego z wyrażoną przez Ciebie chęcią bycia członkiem Kościoła;

b) informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności Kościoła zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;

c) organizacji i prowadzenia działalności Kościoła;

d) informowania o bieżących wydarzeniach Kościoła;

e) prowadzenia bazy kandydatów na członków, członków, animatorów, nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za poszczególne posługi w Kościele.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia);

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail);

c) informacje o Twoim uczestnictwie w wydarzeniach związanych z działalnością Kościoła;

d) informacje o Twojej przynależności do określonej denominacji czy do określonej służby w Kościele lub o gotowości do określonej posługi w Kościele  (muzycznej, nauczycielskiej itp.).

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

5. Dostęp do Twoich danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1153. z późn. zm.).

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody lub podjęcia przez Ciebie pisemnie wyrażonej decyzji o rezygnacji z członkostwa w Kościele, przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

©2023 Wrocław dla Jezusa